Naše služby

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Likvidácia ploštíc

Zásah vyžaduje odborníka, certifikované prípravky, odbornú znalosť a minimálne 2 opakovania po cca 3-4 týždňoch

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Deratizácia

Profesionálna represívna či preventívna ochrana pred hlodavcami. Vyžadované 2x ročne, v mestách, skladoch, potravinárskych prevádzkach a pod.

Likvidácia bĺch, švábov

Podobne ako u likvidácii ploštíc je potrebný zásah pozostavajúci z dvoch fáz. Používaním komerčných prostriedkov dopomáhame k odolnosti voči účinným látkam

Preventívne opatrenia

Preventívnymi opatreniami zabránime šíreniu chorôb, ktoré môže hlodavec či hmyz prenášať. Zabezpečujeme rovnako firmám aj domácnostiam.

Dezinfekčné zásahy

Preventívne alebo represívne zásahy proti vírusom vykonané hĺbkovou a povrchovou dezinfekciou za pomoci studenej a suchej hmly.

Deratizácia podľa Haccp

V súlade s programom HACCP vykonáme kontrolu, doplníme nástrahy. Vypracujeme protokol a ďalšie náležitosti ktoré podliehajú hygienickým požiadavkám