Close

Dezinfekcia

Zamedzenie infekcií

Je zameraná na likvidáciu mikroorganizmov za použitia chemických prípravkov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Je to taktiež ničenie choroboplodných zárodkov na živých a neživých materiáloch. Dezinfikuje sa praktický všetko (človek, bežné veci, vzduch, voda, zvieratá).

Cieľom je to, aby na predmetoch alebo v prostredí neboli mikróby, ktoré spôsobujú rôzne infekčné ochorenia (salmonelóza, dyzentéria, leptospiróza). Vykonáva sa v miestach so zvýšenými nárokmi na čistotu z dôvodu minimalizácie alebo zamedzenia výskytu infekcií (nemocnice, výroba potravín a liečiv).

Dezinfekciu možme tiež definovať ako čistenie predmetu od niektorých alebo všetkých patogénnych organizmov, ktoré môžu spôsobiť infekciu.

Spôsoby dezinfekcie

Ochranná dezinfekcia
Vykonávame ju bez vzťahu ku konkrétnemu ohnisku nákazy. Je dôležitou súčasťou komplexných hygienických opatrení. Samozrejme za Vás strážime aj čas, v ktorom je nutné vykonať ochrannú dezinfekciu znovu.

Ohnisková dezinfekcia
Jej cieľom je zneškodňovať choroboplodné zárodky vylučované infekčne chorým jedincom (bacilonosičov) do okolia. Aplikácia je takmer totožná s aplikáciou ochrannej dezinfekcie.

Preventívna dezinfekcia
Preventívna dezinsekcia: predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vznikaniu, zahniezdeniu, rozmnoženiu a šíreniu škodlivých článkonožcov.