Close

Dezinsekcia

Cieľom dezinsekcie je ničenie škodlivého hmyzu alebo článkonožcov. kodlivý hmyz môže byť prenášač choroboplodných zárodkov a infekčných ochorení. Taktiež spôsobuje výrazne škody na skladovaných potravinách, materiáloch a iných produktoch.

Medzi takí hmyz patrí napr. šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha, komár a ďalšie článkonožce. Niektoré typy dezinsekcie je možné vykonávať aj bezpostrekovou technikou za plnej prevádzky.

Jednotlivé akcie na dezinsekciu sú prevedené vždy s dezinsekčnými prostriedkami ktoré sú registrované v Centre pre chemické látky.

Dezinsekciu vykonávame technikou:

Dezinsekcia zabráni:

  • Strate kvality výrobkov
  • Kontaminácií a znečisteniu surovín
  • Hygienickým škodám
  • Hospodárskym škodám
  • Prenášať závažné infekčné ochorenia

Okrem bežnej dezinsekcie sa špeciálne venujeme aj dezinsekcii ploštíc. Používame veľmi účinné prípravky na likvidáciu tohto hmyzu.

Represívnu dezinsekciu prevádzame najčastejšie za použitia chemických prostriedkov, ktoré hmyz priamo usmrcujú.